El posicionament web o posicionament SEO (Search Engine Optimization) són les tècniques que busquen millorar la visibilitat de un lloc web a diferents cercadors (Google, Bing, Yahoo…) de manera orgànica, es a dir, sense fer pagaments al cercador per aparèixer en una posició destacada als resultats.

Normalment les millores de posicionament SEO no es poden dur a terme fins que la web no està indexada pels servidors del cercador. Això vol dir que una bona estratègia de posicionament es pot dur a terme a partir dels 2 o 3 mesos de vida del lloc web.
Hi ha una gran quantitat de factors que poden fer millorar el posicionament SEO (l’encert en les paraules i frases clau, posicionament al territori correcte, idiomes, webs adaptades a mòbils (responsive design), una bona utilització dels títols…).

Cada cas requereix un estudi abans de tirar endavant una millora de posicionament natural.