Les xarxes socials com ara Facebook,Twitter, Linkedln, Skype, Instagram o Youtube són uns grans altaveus per fer arribar els nostres projectes i idees. També serveixen per compartir experiències o sentiments de la nostra vida privada i, d’altra banda, ens permeten estar al cas de les tendències i conèixer el que fan els altres. Són doncs, una bona eina de comunicació i difusió a nivell mundial, que a més a més tenim al nostre abast des de qualsevol dispositiu tecnològic (ordinador, tauleta, smartphone o Smart TV). Amb les xarxes socials es pot arribar a persones, empreses o països propers, però també poden establir connexions a llargues distàncies.

El seu ús és molt extens, habitual i continu. Bona part de la població utiliza diàriament internet i la majoria es connecta a les xarxes socials. Per tant, són l’ham que ens pot ajudar a captar el nostre públic. També ens permeten una comunicació directa i, fins i tot, la interacció (feedback). D’aquest intercanvi poden sorgir contactes nous i, fins i tot, col•laboracions. La immediatesa és un altre dels punts forts, ja que fent una publicació el missatge arriba de seguida a tots els nostres amics i seguidors. Tanmateix aquests són els millors difusors i publicistes de la nostra informació, ja que poden difondre les publicacions i fer que arribin a molta més gent. Aquest fet permet captar l’atenció d’un públic nou, que d’una altra manera no hi hauria la possibilitat d’arribar-hi. Les xarxes socials també permeten observar els comportaments dels consumidors, un fet que pot ajudar-nos a orientar els nostres projectes. El cost per accedir-hi és molt baix i, en canvi, podem obtenir millores en el nostre posicionament web.

Ara bé, cal fer-ne un ús apropiat i segur. És per això que a l’hora d’utilitzar-les s’ha de fer servir el sentit comú. D’una banda, s’han de cuidar els seguidors, mantenir el perfil actiu i actualitzat constantment i dedicar-hi temps. També s’ha de valorar si allò que anem a publicar és correcte, ja que el que es comparteix a Internet mai desapareixerà. De l’altra, cal tenir en compte la seguretat. És bo triar contrassenyes llargues i fortes (combinant majúscules, minúscules, nombres i caràcters especials) i fer servir claus diferents si tenim més d’un compte.